Türkiye’deki İşletmeler Ekonomik Kaygılara ve Tedarik Zinciri Zorluklarına Rağmen Büyümeye Devam Ediyor

Dünyanın dijital altyapı sağlayıcısı Equinix, teknoloji karar vericileri ile görüşerek hazırladığı Equinix 2022 Global Teknoloji Trendleri Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya nazaran global büyüme, dijitale yapılan değerli yatırımlarla destekleniyor. İşletmelerin neredeyse yarısı bulut üzerinden sanal olarak yeni pazarlara açılıyor.

Equinix tarafından dünya genelinde 2900’den fazla BT önderi ile gerçekleştirilen Equinix 2022 Global Teknoloji Trendleri Araştırması’nın bilgileri yayınlandı. Rapora nazaran, dünyanın dört bir yanındaki işletmeler, pandemiden alınan derslerin akabinde argümanlı büyüme planlarını desteklemek için dijital teknolojilere büyük yatırımlar planlıyor. Yaklaşan mümkün bir sakinlik kaygısına ve Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda globalleşmenin sonu hakkında yapılan konuşmalara karşın, işletmeler daha fazla global büyüme planları konusunda optimist görünüyor.

Equinix Türkiye Genel Müdürü Aslıhan Güreşcier,araştırmayailişkin görüşlerini şu biçimde lisana getirdi: “Türkiye’deki birçok işletmenin pandemi boyunca gösterdiği direnç, her zamankinden daha güçlü görünüyor. Araştırmaya nazaran Türkiye genelindeki şirketlerin pandemi sırasında yaptığı teknolojik değişiklikler büyük ölçüde kalıcı ve yüzde 57 üzere sağlam bir kesim, durumun bu türlü olduğunu bildiriyor. Ayrıca, raporun gösterdiği üzere Türkiye’deki şirketlerin yüzde 84’ünün hem lokal hem de memleketler arası büyüme planlarında istikrarlı bir biçimde ilerlediğini görmek hakikaten çok olumlu. Türkiye’de 5G ağ altyapısı, ferdî data ve zımnilik hakları ile gerçek vakitli uygulamalar, kuruluşların üç yıllık teknoloji stratejilerinin en kıymetli kesimleri olarak öne çıkıyor.”

Türkiye’deki şirketlerinin teknoloji stratejisi için en yüksek öncelikler ortasında data müdafaa yönetmeliklerine uymak ve müşteri tecrübesini güzelleştirmenin olduğunu altını çizen Aslıhan GüreşcierSektör genelinde sürdürülebilirliğin odak noktası olması hayli etkileyici ancak Türkiye’deki BT karar vericilerinin yüzde 70’i, kuruluşlarının teknoloji stratejisi için çevresel etkiyi azaltmanın bir öncelik olduğunu söylese bile iştirakçilerin neredeyse yarısı, sürdürülebilirlik amaçlarına ulaşmadaki zorlukları, kuruluşları için bir tehdit olarak görüyor. Siber akınlar, güvenlik ihlalleri ve bilgi sızıntıları şirketler için en büyük tehditler olarak öne çıkıyor” dedi.

Türkiye’deki karar vericiler önümüzdeki 12 ay içerisinde operasyonlarını büyütecek

Türkiye’den araştırmaya katılan BT karar vericilerinin 84’ü, kuruluşlarının önümüzdeki 12 ay içinde büyümeyi planladığını belirtti. Büyümeyi planlayan katılımcıların 31’i yeni bir kente, 28’i yeni bir ülkeye, 41’i ise büsbütün yeni bir bölgeye girmeyi düşünüyor.

Araştırma kapsamında Türkiye’de küresel büyümeyi potansiyel olarak sınırlayan birtakım faktörler, işletmeler tarafından tespit edildi ve tedarik zinciri zorlukları, önemli bir endişe alanı olarak öne çıktı. Katılımcıların 52’si, işletmelerinin global tedarik zinciri problemleri ve kıtlıklarından muzdarip olduğunu söz ederken; 55’i, global çip sıkıntısını işletmeleri için bir tehdit olarak nitelendirdi.

Devam eden tedarik zinciri meselelerinin sanallaştırma muhtaçlığını artırdığı görülüyor. Ankete katılanların neredeyse yarısı (42), sanal olarak bulut üzerinden dağıtım yaparak global genişleme planlarını kolaylaştırmayı amaçlarken, 15’i ise bunu bir bare metal çözümü kullanarak yapmayı planladıklarını tabir ediyor. Ayrıca, Türkiye’deki BT liderlerinin 42’si, dijital dağıtımlarda planlanan artışı kolaylaştırmak için taşıyıcıdan bağımsız sunucu barındırma çözümlerine daha fazla harcama yapılmasını beklediklerini söylerken, 54’lük daha büyük bir kesim de dijital dönüşümde ilerlemeyi ve dayanıklılık oluşturmayı planlayarak, ara temas hizmetlerine yapılan yatırımı artırmayı amaçladıklarını belirtti.

COVID-19 krizi şirketlerin dijital evrimini hızlandırdı

Pandemi, işletmelerin dijital stratejileri üzerinde de değerli bir tesire sahip olmaya devam ediyor. Türkiye’deki BT başkanlarının 31’i, COVID-19 krizi nedeniyle şirketlerinin dijital evrimini hızlandırdıklarını söylüyor. Araştırmaya nazaran iştirakçilerin neredeyse yarısı (46) BT bütçelerinin,artık geniş çapta kabul edilen, sağlam dijital altyapının anında gelişen iş ihtiyaçlarına dönüşmesi gerekliliğine dair bir iç görü mirasının direkt bir sonucu olarak arttığını onaylıyor. Ayrıca, ankete katılanların çoğunluğu (57) pandemi sırasında uygulanan teknoloji değişikliklerinin ve yatırımların kalıcı olduğuna inanıyor.

Diğer yandan, Türkiye’de siber güvenlik konusundaki önemli endişeler devam ediyor. Büyümelerin dayanıklı dijital modellerle desteklenmesini sağlamak, özellikle artan istikrarsızlık ve ortaya çıkan küresel tehditlerin olduğu bir zamanda iş açısından kritik öneme sahip. Ankete katılanların 83’ü dijital öncelikli stratejilerinin bir kesimi olarak kilit önceliğin siber güvenliği güzelleştirmek olduğunu doğruladı. 86’sı yerel piyasa veri düzenlemelerine uymanın kritik olduğunu söylerken, 81’i işletmelerini geleceğe hazırlama muhtaçlığını vurguladı. BT uzmanlarına nazaran en çok korkulan tehditler, 65 ile siber taarruzlar, 64 ile de güvenlik ihlalleri ve bilgi sızıntıları oldu.

Araştırma kapsamında ortaya çıkan başka sonuçlar:

  • Müşteri ve çalışan tecrübesine öncelik verildi: Dijital benimsemenin son kullanıcıları etkilediğini kabul eden Türkiye’deki BT başkanlarının 84’ü, müşteri deneyimini geliştirmenin bir öncelik olduğunu söyledi. Ayrıca şirketlerin 80’i, çalışan tecrübesini güzelleştirmenin dönüşüm seyahatleri ve yetenekleri elde tutma açısından kritik olduğunu belirtti.
  • Buluta geçiş devam ediyor: Türkiye’deki BT liderlerinin 75’i, daha fazla iş işlevini buluta taşımayı planladıklarını söyledi. Katılımcıların neredeyse yarısı, iş açısından kritik uygulamalarının birçoklarını buluta taşımayı planlarken; 79’luk kesim ise güvenlik fonksiyonlarını buluta taşımayı planlıyor.
  • Genel bulut hakimiyeti: Genel bulut modelleri, cevap verenlerin 43’ü için tercih edilen yaklaşım olsa da Türkiye’deki dijital önderlerin neredeyse dörtte biri (23) hala tek bir bulut sağlayıcısına güveniyor yahut hiçbirine güvenmiyor. Ayrıyeten, ankete katılanların 39’u ara bağlantının bağlantı esnekliğini artırdığına inanırken, 30’u hibrit çoklu bulutu aktifleştirmek için kullandığını bildiriyor.
  • İnovasyona yatırım:Birçok BT önderi, işletmelerini geleceğe hazır hale getirmek ve 5G, objelerin interneti (IoT) ve Web3 üzere gelişen teknolojilerden tam olarak yararlanmak istiyor. İştirakçilerin 79’u hizmet olarak her şey (XaaS) modeline geçtiklerini söyledi. Bu iştirakçilerden 61’i BT altyapısının sadeleştirilmesini, 41’i esnekliği ve 59’u da uygunlaştırılmış kullanıcı tecrübesini bu geçişlerinin en temel nedeni olarak gösterdi.
  • Sürdürülebilirliğe odaklanma: Dijital önderler, inovasyon yaparken BT altyapılarının sürdürülebilirliğini yakından takip ediyor. 64’ü BT ekipmanlarının çevresel etkisini ölçtüğünü ve aktif olarak sınırlamaya çalıştığını söylerken; 60’ı sırf temel karbon azaltma amaçlarını karşılayabilen BT iş ortaklarıyla çalışacağını belirtti. 75’i ise sürdürülebilirliğin, artık bilime dayalı maksatlara verilen taahhütlerle kuruluşlarının en kıymetli itici güçlerinden biri olduğunu tabir ediyor.

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorum yapın